Muisto rakkaastasi tai lahja rakkaalle, ystävälle. ❤ Tai ihan itsellesi! Niistä on nämä kuvat tehty.

Ota yhteyt­tä

Jotain itsestäni

Rakkaus piirtämiseen

Olen Eli­na Alho, naan­ta­li­lai­nen ”itseop­pi­nut muo­to­ku­va­tai­tei­li­ja”. Rak­kaus piir­tä­mi­seen on kul­ke­nut sydä­mes­sä­ni lap­suu­des­ta asti. Samoin on käy­nyt koi­rien kans­sa, olen täy­del­li­ses­ti koi­raih­mi­nen! Per­hee­seem­me kuu­luu tie­tys­ti koi­ra, val­loit­ta­va tii­be­tins­pa­nie­lim­me Lil­li. Hänet­kin olen ikuis­ta­nut pariin muo­to­ku­vaan. Hän­tä ennen sain onnen olla upean Elli-bok­se­rin ”äip­pä”. Bok­se­ri onkin se minul­le kaik­kein rak­kain rotu, mene­tin sydä­me­ni niil­le enkä kos­kaan saa sitä takai­sin! <3 Näi­tä muo­to­ku­via aloin piir­tä­mään aivan sat­tu­mal­ta. Naa­pu­ri­ni tie­si pii­rus­tus­har­ras­tuk­ses­ta­ni ja erää­nä päi­vä­nä hän pyy­si, että piir­täi­sin muo­to­ku­van hänen Hel­mi- koi­ras­taan. ”Sii­tä se aja­tus sit­ten läh­ti!” Tein yhden ja tein toi­sen ja joka ker­ral­la opin enem­män. Ja opin yhä! 🙂 Tämä on hyvin rakas har­ras­tuk­se­ni, lei­pä­työ­ni teen aivan muis­sa ympy­röis­sä. Hen­ki­rei­kä kun saan istuu­tua pii­rus­tus­pöy­tä­ni ääreen ja uppou­tua täy­sin kuvaan, kaik­ki muu unoh­tuu: on vain minä, kynä, pape­ri ja mallikuva.