Referenssit

Queen Helmi

Asia­kas toi­voi koi­ran­sa muo­to­ku­van taus­tal­le lip­pua jos­sa oli­si värit,  jot­ka näyt­täi­si hie­man kulu­neel­ta. Täl­lai­sel­ta näyt­ti lopputulos. ?

Wanha valokuva

Täs­sä esi­merk­ki­ku­va, min­kä sain aikaan van­has­ta valo­ku­vas­ta. Tuon ajan­ku­vat ovat suht epä­tark­ko­ja ja pie­ni­ko­koi­sia, joka tekee piir­tä­mi­ses­tä haas­teel­lis­ta. Mut­ta aina kan­nat­taa yrittää!

Kehystyksen merkitys

Nämä kuvat havain­nol­lis­ta­vat mil­tä val­mis muo­to­ku­va näyt­tää luon­nol­li­ses­sa koos­sa sylis­sä­ni ja mikä hui­kea vai­ku­tus kuvan oikeaop­pi­sel­la kehys­tyk­sel­lä on!?

Tuo on var­maan upein työ­ni, vaik­ka kaik­ki nämä on rak­kai­ta ja jokai­nen vie palan sydämestäni.❤

A2

Täs­sä suu­ri­ko­koi­sin pot­ret­ti jon­ka olen teh­nyt, A2. Haas­teel­li­sin­ta täs­sä kuvas­sa oli piir­tää tuo nur­mik­ko! Olin aivan pulas­sa, mut­ta lop­pu­tu­los oli­kin yllät­tä­vän hyvä. ?

 Mel­ko koke­ma­ton taus­to­jen teki­jä olen, mut­ta aina sitä oppii uutta.

Tunne

Tämän kuvan halusin lait­taa näy­til­le yhdes­tä syys­tä; saa­jan tun­ne. <3 Itse aina haluai­si näh­dä saa­jan reak­tion, mut­ta har­voin sii­hen on tilai­suut­ta. Täs­sä sen kui­ten­kin sain. Kuvas­sa on äiti­ni, joka on juu­ri saa­nut muo­to­ku­van äidis­tään. Lii­ku­tuk­sen itku. <3